KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA AVIZO FORUM

Možete posetiti i sledeće sajtove:

Da li znate koje vrste usluge pruža Biro Avizo Forum, knjigovodstvena agencija?


Biro Avizo Forum obavlja računovodstvene usluge za velika, srednja i mala preduzeća, kao i za preduzetnike.

Raznolikost vrste usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća, kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka profesionalnom i temeljnom obavljanju usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu, primerenu njihovoj delatnosti, obimu i načinu poslovanja.

Svi poslovi, sva kniženja, kao i iz rada svih potrebnih obraćuna i obrazaca, rade se na računaru, uz primenu savremenih knjigovodstvenih softvera. Agencija poseduje računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, zarade, blagajnu, robno-materijalno poslovanje, osnovna sredstva, virmane, program za obračun kamata, itd. Programi i poslovanje knjigovodstvene agencije prilagođeni su različitom obimu i vrsti poslovanja svakog pojedinačnog pravnog lica.

Pored toga, klijentima nudimmo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste naše kurirske usluge. To podrazumeva da u ime klijenata preuzmemo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne institucije.RAČUNOVODSTVENE USLUGE, PORESKO I POSLOVNO SAVETOVANJE